Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới

“Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dịp để Việt Nam tri ân đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam. Đồng thời quảng bá những thành tựu đổi mới, con người và đất nước Việt Nam…”.