Đại sứ Nguyễn Phương Nga tiếp tục tới thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp