Hà Nội: Chuyển giao hơn 85 tỷ đồng để hỗ trợ 171.000 người gặp khó khăn vì COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp