Gặp gỡ báo chí thông tin về các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp

Phóng sự ảnh Xem thêm