Hội hữu nghị Việt Nam - Ma-lai-xi-a

Viet Nam - Malaysia Friendship Association

 

Ngày thành lập: 03/1994

Chủ tịch: Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Thư ký thường trực: Ông Đỗ Nhật Quang, Chuyên viên Ban Á - Phi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
​Điện thoại: +84.945190599
Email: donhatquang1994@gmail.com

Trụ sở: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84.804 4413
Fax: +84.24.3733 8214
Email: banaphivufo@gmail.com

Thông tin khác:

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, tổ chức và cá nhân hai nước để thực sự là đối tác tin cậy của nhau.

Đối tác:

Hội hữu nghị Ma-lai-xi-a – Việt Nam

Hoạt động chính:

Tuyên truyền đối ngoại, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn để cùng hợp tác phát triển; tổ chức các cuộc hội thảo, gặp gỡ giao lưu và thăm viếng lẫn nhau nhân dịp các ngày lễ lớn của Việt Nam và Ma-lai-xi-a; xuất bản các bản tin để giới thiệu về đất nước, con người, phong tục tập quán,…tạo điều kiện cho nhân dân hai nước hiểu biết nhau hơn, trong đó Bản tin chuyên đề giới thiệu một số nét cơ bản của Luật Lao động tại Ma-lai-xi-a để phục vụ người lao động đi làm việc ở Ma-lai-xi-a.

Xem thêm