Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Phóng sự ảnh Xem thêm