Họp báo “Chương trình Festival nghệ thuật hữu nghị quốc tế năm 2020”

Phóng sự ảnh Xem thêm