Lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris gắn chặt thêm tình hữu nghị, đoàn kết với bạn bè quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp