Nậm Pồ (Điện Biên) tô thắm tình hữu nghị Việt - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp