Nhân dân Brazil viết bài ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm