Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đối phó với dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem thêm