Ninh Bình triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân