Phú Thọ: 40 học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng HANKUM

Phóng sự ảnh Xem tiếp