Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam 

Viet Nam Peace and Development Foundation (VPDF)

 

Ngày thành lập: 09/04/2003

Chủ tịch: Ông Hà Hùng Cường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Chủ tịch Thường trực: Ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương

Phó Chủ tịch: Ông Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Tổng Thư ký: Ông Đồng Huy Cương, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phó Tổng Thư ký:

1. Ông Châu Nhật Bình, nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng ban Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thư ký thường trực:

1. Bà Văn Thị Cẩm Trinh, Chuyên viên Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
2. Bà Phạm Mỹ Lệ, Chuyên viên Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trụ sở: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84.24.3944 5231
Email: vpdf2003@gmail.com
Website: http://vpdf.org.vn

Thông tin khác:

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì phát triển công bằng và bền vững.

Các tổ chức thành viên:

- Trung tâm Hòa bình

- Trung tâm Phát triển

- Trung tâm Thông tin - Truyền thông

Các đối tác:

- Đối tác trong nước: Đại học Luật Hà Nội, Hội Luật quốc tế Việt Nam, Công ty Luật Vietthink, một số viện nghiên cứu như: Viện Nghiên cứu chiến lược, Viện Nghiên cứu Biển Đông (Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao); Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam,…

- Đối tác quốc tế: Quỹ Rosa Luxemburg, Tổ chức ActionAid, Hội Giao lưu quốc tế Trung Quốc, Học hội Ngoại giao Nhân dân Trung Quốc, Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế của Đức,...

Hoạt động chính:

- Nghiên cứu tham mưu về các vấn đề quốc tế, đối ngoại, hòa bình và phát triển;

- Tổ chức/phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân vì hòa bình và phát triển; tham gia các cơ chế/diễn đàn nhân dân đa phương phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ;

- Thông tin, tuyên truyền về đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các thành tựu phát triển của Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Xem thêm