Sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội nghiên cứu, học tập tại Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp