Sòng phẳng với lịch sử không phải là kích động hận thù

Phóng sự ảnh Xem thêm