Tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân đến cơ sở

Phóng sự ảnh Xem tiếp