Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine

Phóng sự ảnh Xem tiếp