Thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Venezuela - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp