UAE - Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hợp tác nhân dân trong năm 2023

Phóng sự ảnh Xem tiếp