Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á-Phi-Mỹ Latinh

Viet Nam Committee for Asian-African-Latin American Solidarity and Cooperation

       

Ngày thành lập: 19/10/1956

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Phó Chủ tịch:

1. Ông Đỗ Đức Định, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi-Trung Đông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
2. Ông Đồng Huy Cương, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tổng Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Trưởng ban Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thư ký thường trực: Bà Văn Thị Cẩm Trinh, Chuyên viên Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trụ sở: 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84.804 4375
Email: vaala1951@gmail.com

Thông tin khác:

Tôn chỉ, mục đích hoạt động:

Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ Latinh là tổ chức xã hội của công dân Việt Nam có quan tâm, liên quan đến các hoạt động đối ngoại nhân dân các nước khu vực Á - Phi - Mỹ Latinh tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh; thúc đẩy hoà bình, đoàn kết nhân dân, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội vì phát triển công bằng và bền vững trong khu vực Á - Phi - Mỹ Latinh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của đất nước.

Các đối tác:

- Ủy ban đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh Nhật Bản

- Ủy ban Đoàn kết và Hợp tác với các dân tộc ở châu Á và châu Phi của Nga

- Ủy ban Đoàn kết nhân dân Á-Phi Nepal…

Hoạt động chính:

- Tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân trên kênh song phương và đa phương, tăng cường quan hệ với các tổ chức và nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh;

- Nghiên cứu, trao đổi thông tin về các vấn đề trong và ngoài nước;

- Giới thiệu, thông tin với nhân dân các nước Á - Phi - Mỹ Latinh về lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta, thành tựu xây dựng đất nước của Việt Nam,                                          

Xem thêm