Viện trợ nhân dân - Tổ chức PCPNN

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ nâng cao sức khỏe cho người Việt

Y tế, chăm sóc sức khỏe là một trong những lĩnh vực nhận được sự quan tâm, nguồn viện trợ hàng đầu của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Việt Nam. Thông qua những ca thăm khám, điều trị, phẫu thuật miễn phí; các hoạt động viện trợ trang thiết bị y tế, đào tạo y bác sỹ... các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tích cực đóng góp cho cộng đồng, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho nhiều người Việt.