Viện trợ nhân dân - Tổ chức PCPNN

Nhật Bản viện trợ xây cầu, trang thiết bị y tế mới cho hai địa phương của Việt Nam

Ngày 26/12, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng viện trợ của Chính phủ Nhật Bản cho địa phương các tỉnh Kiên Giang và Khánh Hòa. Hợp đồng viện trợ thuộc Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) của Nhật Bản có tổng trị giá 245.778 USD cho 3 dự án tại các tỉnh Kiên Giang và Khánh Hòa.