Viện trợ nhân dân - Tổ chức PCPNN

Thêm cơ hội chữa trị cho bệnh nhân về sọ mặt ở Việt Nam

Đó là tinh thần chính được nhất trí trong cuộc làm việc ngày 17/11 của ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và bà Katrin Kandel, CEO tổ chức Facing the World (FTW). Đây là tổ chức phi chính phủ của Anh, có chuyên môn về phẫu thuật, tạo hình sọ mặt đã nhiều năm hợp tác, hỗ trợ Việt Nam.