Viện trợ nhân dân - Tổ chức PCPNN

Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 200 suất học bổng cho học sinh, sinh viên do SEEDS tài trợ

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hơn 1,7 tỷ đồng khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc dự án Chương trình học bổng phát triển Giáo dục và Kỹ năng tại Thừa Thiên Huế (SEEDS) do tổ chức Vòng Tay Thái Bình (Hoa Kỳ) tài trợ gồm 202 suất học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn toàn tỉnh.