Việt Nam - Vương quốc Anh: hướng tới nền kinh tế các-bon thấp và phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem tiếp