Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp