Vĩnh biệt bà Raymonde Dien - một người bạn lớn của Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp