50 năm Hiệp định Paris về Việt Nam và 48 năm thống nhất đất nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp