Các công dân Pháp định cư tại Việt Nam làm nên một cộng đồng sống động và năng động

Phóng sự ảnh Xem tiếp