“Chiến tranh qua đi, tấm lòng bè bạn vẫn còn mãi!”

Phóng sự ảnh Xem tiếp