Chính thức công nhận người Việt là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 của Slovakia

Phóng sự ảnh Xem tiếp