Người Việt tại Ma-rốc chung tay hỗ trợ nạn nhân động đất

Phóng sự ảnh Xem tiếp