Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Palestine

Phóng sự ảnh Xem tiếp