Chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt

Phóng sự ảnh Xem tiếp