Cơ hội để nhân dân Ấn Độ và Việt Nam đến gần nhau hơn

Phóng sự ảnh Xem tiếp