Công đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia hiến máu nhân đạo năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp