Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Tháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp