Đại hội lần thứ III Hội Hữu nghị Hợp tác Việt Nam – Châu Phi nhiệm kỳ 2018 - 2023

Phóng sự ảnh Xem thêm