Đại sứ Marinela Petkova: mối quan hệ Bulgaria - Việt Nam có thể được mô tả bằng một từ "hữu nghị"

Phóng sự ảnh Xem tiếp