Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phóng sự ảnh Xem tiếp