"Sự cống hiến, hy sinh của các thương, bệnh binh là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo"

Phóng sự ảnh Xem tiếp