Dâng hương tưởng nhớ đồng bào, anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ Thủ đô

Phóng sự ảnh Xem tiếp