Đạp xe và chiếu phim tư liệu về truyền thống lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp