Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên dâng hương, báo công với Bác tại Pác Bó

Phóng sự ảnh Xem tiếp