Đội công binh "mũ nồi xanh" Việt Nam giúp người dân Nam Sudan làm sạch môi trường

Phóng sự ảnh Xem tiếp