Đối ngoại nhân dân góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp