Nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiệm kỳ mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp