Đối ngoại nhân dân góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi

Phóng sự ảnh Xem tiếp