Đưa quan hệ Việt Nam – Pakistan phát triển tương xứng với tiềm năng

Phóng sự ảnh Xem tiếp